Bogdand

Comuna Bogdand, situată în sudul județului Satu Mare, la 60 de km de reședința de județ, este lăcașul culturii maghiare a zonei. Străbătută de pârâul Maja, localitatea este atestată documentar din 1383. La sfârșitul secolului al XIV-lea, teritoriul satului fusese în proprietatea a doi nobili, Magdand și Bagdan. Pentru o perioadă, comuna purta numele de Magdand, însă, un secol mai târziu și-a căpătat actualul nume, Bogdand, după proprietar. Satul, așezat pe malul văii Maja, era alcătuit din 40 de case. Fiind întemeiat pe un teren supus inundațiilor, locuitorii i-au cerut lui Bagdan să-și dea acordul mutării satului. Cererea a fost aprobată, drept rezultat, locuitorii și-au mutat locuințele pe aria unde se situează azi centrul satului Bogdand.

Așezarea astfel înființată s-a dezvoltat pe parcursul timpului, dar niciodată nu a renunțat la valorile moștenite. Ajungând în comună, întâlnim gospodării așezate și întreținute cu grijă, încercând, cât se poate de mult, păstrarea imaginii de odinioară.Cea mai grăitoare mărturie a dorinței de conservare a valorilor este Muzeul Maghiar din Bogdand ceea ce devenise, cu timpul, o adevărată atracție a zonei.

<
>