Obiectice turistice din comunele alaturate

 

 

Biserica ortodoxa din Supuru de Sus   

                 

Biserica nouă a fost construită în perioada 1784-1789 datorita faptului ca vechea biserică de lemn din cimitirul localității Supuru de Sus devenise neîncăpătoare, ceea ce i-a determinat pe credincioșii localității să contribuie la ridicarea unei biserici de zid.  Este o construcție cu influențe baroce. Absida și turnul au fost construite în 1911-1912. Partea de sus al turnului are ferestrele străjuite de pilaștri, iar săgeata turnului are formă de piramidă hexagonală. Iconostasul este de o rară frumusețe. A fost realizat de un meșter italian în anul 1808, iar în primăvara anului 2010 au fost efectuate lucrări de restaurare, conservare și curățare a iconostasului. Interiorul a fost pictat în perioada 2008-2010.

Inceput pagina

 

 

Biserica ortodoxa din Supuru de Jos

  

Biserica din Supuru de Jos a fost construită în anul 1792. Intrarea se face prin turnul care păstrează elemente ale stilului baroc. Altarul semicircular este flancat de două nişe laterale pentru cantori, fiind, la rândul lor, tot semicirculare dinafară. Acoperişul acestora lasă impresia unor turnuri mai mici.  

Inceput pagina

 

​6 Situri arheologice

(Val roman, castru roman, asezare dacica, asezare din epoca bronzului, neolitic, eneolitic si epoca medievala) - din Supuru de Sus, de Jos si Giorocuta.

Amplasarea favorabilă de o parte şi de alta a văii Crasnei a localităţilor ce formează comuna Supur a determinat o locuire intensă a zonei de-a lungul întregii perioade preistorice. Acest lucru se datorează în primul rând căii de comunicaţie pe care o reprezintă Valea Crasnei. Descoperirile arheologice din mai multe epoci, ce se înşiră pe Valea Crasnei, atestă că ea a fost principala cale de legătură nordică între Câmpia Tisei şi Transilvania, având un rol mai important decât Valea Someşului sau văile Crişurilor. Fără îndoială că numărul mare al vestigiilor preistorice din zona Supurului se datorează şi terenului prielnic pentru agricultură, pe care l-a reprezentat atât lunca Crasnei şi a afluenţilor săi, cât şi terenul aflat pe coline şi pe terasele înalte, care foarte probabil erau în mare parte împădurite. Intenţia de a exploata ecosistemul de luncă şi acela specificcolinelor şi platourilor înalte se observă din poziţia pe care o ocupă vechile aşezări. Nu întâmplător acestea, la fel ca şi aşezările actuale sunt amplasate pe terasa înaltă ce mărgineşte Valea Crasnei spre apus şi de limita colinelor de care valea este mărginită spre răsărit.

Inceput pagina

 

 

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril - din satul Hurezu Mare

Biserica ortodoxă a fost ridicată în anul 1700, arhitectura păstrând forma bisericilor construite din lemn, cu absidă pentagonală. Turnul din lemn are formă de patrulater, fiind dispus deasupra navei. Coiful în patru ape are un foişor dispus spre exterior, cu stâlpi sculptaţi şi arcuri semicirculare. Săgeata turnului este zveltă şi elegantă, amintind de monumentele de arhitectură ecleziastică din zona Codru. 

Inceput pagina

 

 

Biserica Romano-Catolică - din satul Hurezu Mare

Biserica romano-catolică a fost construită în anul 1848. Are o singură navă, cu turnul pe faţada de vest, iar sanctuarul are formă rectangulară. Faţada de vest este decorată cu ajutorul cornişelor proeminente şi al celor trei geamuri circulare situate la primul nivel, deasupra uşii de intrare şi a geamurilor care o flanchează. Ca şi memento pentru prezenţa şvabilor stau frumoasele „case lungi”, dintre care multe sunt părăsite şi în stare de ruină. Majoritatea caselor şvăbeşti sunt dispuse în apropierea bisericii romano-catolice. Dimensiunile mari ale acestor locuinţe asigurau un confort sporit chiar pentru trei generaţii.  

Inceput pagina

 

 

Biserica reformată din satul Dobra

      

Biserica reformată a satului a fost construită între anii 1795–1799. Cu o singură navă şi turnul în stil baroc, clădirea bisericii este în acelaşi timp maiestuoasă şi impunătoare. Interiorul bisericii impresionează prin tavanul din lemn pictat cu motive vegetale în nuanţe calde (1799) şi coroana amvonului realizată din lemn traforat, în anul 1800.

Inceput pagina

 

 

Beciurile din satul Dobra

Originea numelui localităţii are o explicaţie legendară în memoria colectivă, fiind legată de strămutarea vetrei satului. Astfel, conform tradiţiei locale, numele satului provine din maghiarul „dombra”, care înseamnă „spre deal”. Mutarea satului – dacă într-adevăr se întâmplase – a avut un efect benefic asupra viticulturii, deoarece Dobra este cunoscută datorită beciurilor şi a vinurilor bune. Localnicii afirmă cu mândrie că: „sunt atâta beciuri câte case în sat, sau chiar mai multe”. Într-adevăr, satul este înconjurat cu străzi paralele, poziţionate pe dealurile Crasnei, în care se găsesc beciurile în şir, de parcă ar forma un sat-geamăn. Tot timpul există ceva „de rezolvat” aici, aşadar în orice moment al anului putem întâlni persoane, mai mult bărbaţi, mergând sau venind, de obicei cu flacoane pline cu „sângele beciurilor”, renumitul vin roşu de la Dobra. Beciurile din Dobra sunt unice datorită stratului nisipos din care sunt formate dealurile,  astfel ele sunt săpate în nisip şi nu construite din cărămidă sau piatră.  

          

Inceput pagina

 

 

Castelul Wesselenyi si Degenfeld - din comuna Hodod

 

                            

Comuna Hodod deține dovada trecutului nobiliar al zonei prin cele două reședințe somptuoase construite de familia Wesselényi – Castelul Wesselényi și Castelul Degenfeld, una în stilul barocului târziu, iar cealaltă în stil eclectic.

 Castelul Wesselényi a fost început în anul 1761, dar planurile arhitectonice au fost modificate 10  ani  mai  târziu, fără să-și  piardă  însă  caracteristicile principale concepute anterior. În anul 1787, întregul ansamblu, cuprinzând castelul, curtea și construcțiile anexe, erau în stare de funcționare. 

Clădirea cunoscută azi ca fiind Castelul Dégenfeld este construită dupa aproape un deceniu tot de către familia Wesselényi pentru unul dintre fiii familiei din acea vreme József, castelul vechi rămânând moștenirea fiului mai mare Farcaș. În anul 1882 nepoata lui József, Wesselényi Teréz se căsătorește în 1882 cu Christoph von Dégenfeld-Schönburg, un nobil de origine germană. Conacul devenit Dégenfeld este moștenit de urmașii acestuia.

Inceput pagina

 

 

 

Biserica Reformata si Evanghelica - din comuna Hodod

              

Biserica reformată a fost ridicată iniţial în cinstea regelui Sfântul Ladislau, de familia Jakcs în secolul al XV-lea. Este alcătuită dintr-un turn vestic, o navă de plan dreptunghiular şi un cor cu terminaţie poligonală. Detalii pe Info Turist Hodod. Se vede clar din diferența de nivel că turnul se scufundă, dar este stabil, spre deosebire de partea centrală a navei care se scufundă încontinuu, în ciuda eforturilor repetate de a o stabiliza.

     

În 1781 începe construcția primei biserici evanghelice și tot atunci este luat în evidența și primul copil de religie evanghelică. Orga construită de meșterul Komornyi, a fost adusă dintr-o sinagogă timișoreană în 1899. Între 1894 și 1895 biserica a fost extinsă. Din cauza alunecărilor de teren, în 1936 se construiesc contraforturi, în 1975 se micșorează turnul, iar în 2010 turnul a fost demolat și mutat cu 5 m spre interiorul bisericii, reducându-se astfel dimensiunile navei. Orga a fost mutată între timp în biserica Johanis din Sibiu. În al doilea război mondial mai mulți germani din Hodod s-au înrolat în trupele SS, motiv pentru care în octombrie 1944, 20 de familii au plecat cu căruțele în Germania, iar cei rămași au fost deportați de ruși. Slujbe se mai țin doar de câteva ori pe an, de către preoți veniți din Alba Iulia, iar înmormântările se oficiază de preotul reformat.

Inceput pagina

 

Clopotnita din lemn - din satul Lelei

       

Constructia bisericii reformate a început în jurul anilor 1700 în locul unui fost sanctuar catolic cu hramul Sfântul Spirit, parohia purtând acelasi nume iar sfintirea s-a facut în anul 1732. Sanctuarul a fost largit avand forma și dimensiunile din ziua de azi, fleșa prismatică a turnului are un guler proeminent și un foișor cu arcade. Orga construită în 1888 de Kolonits István a fost recondiționată și electrificată în 2001, de Molnár József. Clopotnița de lângă biserică a fost construita în 1762 din lemn în formă de turn cu patru turnulețe. În turnul înalt de 20 m, sunt două clopote, cel mai vechi fiind turnat în anul ridicării turnului. Din documentele istorice reiese că satul era de origine nobilă, fapt care este atestat și din faptul că a fost ridicată această clopotniță cu 4 turnulețe simboluri ale autonomiei judiciare ale Sfatului care avea „dreptul spadei” putând pronunţa şi executa condamnări la pedeapsa capitală. Completul de judecată erau în subordinea nobililor din Hodod, adică familia Wesselényi.

Inceput pagina

 

Biserica reformata - din satul Nadisu - Hododului

      

Nadișu Hododului a avut biserică de piatră fără turn și în 1470. Probabil aceasta a fost transformată în 1753 în biserica actuală. În 1841 a fost mărită, iar în 1857 a fost construit turnul de 33 m. Anul construcției este trecut pe placa comemorativă prinsă în peretele turnului. În turn sunt două clopote, cel mai vechi a fost turnat în anul 1959, iar orologiul a fost montat în 1870 în turn. Amvonul de piatră cu motive florale a fost realizat în 1753, de Sipos Dávid. Pe tavan se vede stema familei Wesselényi. Tavanul a fost cândva acoperit cu casete pictate, ale căror urme au dispărut deja.

Inceput pagina

 

Biserica reformata - Acâș

 

        

Biserica a fost construită în anul 1175 ca mănăstire romano-catolică în stil romanic iar planul basilical are trei nave poziţionate pe axa est - vest. A fost construită de banul Akos, care făcea parte din neamul Akoşilor care s-a mutat din Sciţia în Panonia, alături de şapte conducători ai sciţilor. Familia nobiliară a donat mănăstirea Ordinului Benedictin. În secolul al XVI-lea, neamul Akoşilor s-a stins, mulţi dintre ei fiind ucişi. Iniţial, a servit romano-catolicilor, însă reforma i-a alungat pe aceştia, aşa că a devenit reformată şi aşa a rămas până în prezent.

Istoria Bisericii Reformate din Acâş este legată de multe legende care o fac să fie şi mai misterioasă. Biserica are planul în formă de basilică, fiind alcătuită din trei nave şi construită în stil romanic. Deşi este frumoasă, ea nu a fost niciodată tencuită – de fiecare dată când cineva a încercat să facă acest lucru, tencuiala a căzut. Aceste incidente sunt puse pe seama unui blestem care a apărut atunci când reformaţii i-au alungat pe romano-catolici. Tot pe seama blestemului călugărilor romano-catolici sunt puse şi dezastrele naturale prin care Biserica Reformată din Acâş a trecut. În anul 1642, aceasta a fost devastată de un incendiu, iar, la scurt timp după ce a început să îşi revină, a fost din nou arsă, de data aceasta de către turci. Apoi, în anul 1834, a avut loc un cutremur destul de mare, mai multe case şi biserici din zona Careiului având de suferit. Chiar dacă nu s-a prăbuşit, daunele pe care le-a avut au fost însemnate. Nu în ultimul rând, în anul 1863 a ars din nou, incendiul care s-a abătut asupra Acașului durând trei zile. După ce a ars în secolul al XVII-lea, reformaţii au reuşit abia după 90 de ani să o refacă – până atunci, slujbele au fost oficiate în aer liber. Se spune chiar că semiluna din vârful unuia din turnurile bisericii a fost pusă tocmai pentru a o feri de alte atacuri ale turcilor, pentru că aceştia nu obişnuiau să atace clădirile care purtau acest semn. Totodată, există zvonuri conform cărora această biserică, castelul din Ardud şi cetăţile Medieș şi Satmar sunt legate printr-un tunel, însă nu au fost descoperite urme ale acestuia.Construcţia acestei biserici, prezintă numeroase asemănări cu Abaţia, din Cluny, o localitate din provincia franceză Burgundia.

Inceput pagina

 

Baile termale -  din  satul Mihaieni

   

Stațiunea este situata in judetul Satu Mare, la aproximativ 34 de km fata de Satu Mare, asezata in Campia de vest, statiunea are un climat continental moderat de ses, cu ierni blande si veri temperate cu influente mediteraniene, ideal pentru turism balnear. La dispozitia turistilor, intreg anul, statiunea balneoclimaterica Baile Mihăieni ofera conditii de relaxare, vacanta, odihna si recuperare. Ştrandul din Mihăieni are o apă termală la fel de valoroasă, fiind recunoscută deja pentru proprietăţile sale curative. El poate primi vizitatori chiar şi pe timp de iarnă, deoarece temperatura apei din bazinele neacoperite este ridicată chiar şi în anotimpul rece. Istoria apei termale de la Mihăieni a început în anii ‘80 când în zonă s-au făcut foraje în căutare de noi resurse petroliere. Surpriza a fost descoperirea altei bogăţii, o apă termală extrem de valoaroasă care ţâşneşte de la 1400 metri adâncime, la o temperatură de 80°C. Ştrandul Mihăieni se întinde pe zece hectare, într-un loc liniştit, relaxant, cu mult spaţiu verde. Turiştii beneficiază de un loc ideal pentru plajă, trei bazine cu apă termală, parc amenajat pentru copii, miniteren de fotbal, saună, masaj, restaurant, bar, camping, hotel, motel. Stațiunea este recunoscută pentru proprietăţile ei curative, conţinutului ridicat de clor, bicarbonat, sodiu și calciu. este recomandată pentru tratarea diverselor afecţiuni, precum cele reumatismale inflamatorii, degenerative şi abarticulare, afecţiuni post-traumatice (luxații, entorse, fracturi, traumatisme și intervenții chirurgicale), neurologice periferice şi centrale, ginecologice, dermatologice, boli de nutriţie şi metabolism.

Inceput pagina

 

Biserica ortodoxa din lemn - din comuna Bicaz

      

Biserica de lemn din localitatea Bicaz a fost construită în anul 1723, de cele 40 de familii existente la acea vreme în sat. Ctitorul a fost Popa Vasiliu, drept recunoștință chipul lui apare în peretele dinspre naos ale altarului. Materialul lemnos a fost obținut din pădurea Valea Oașului. Biserica are acoperiș de șindrilă din care se ridică turnul cu fleșă ascuțită. În turn sunt două clopote turnate în secolul XVIII, unul are 50, iar celălalt de 25 de kilograme. Ancadramentul ușii de intrare este frumos decorată cu motivul frânghiei rozete și figuri geometrice, modele aplicate și pe ancadramentul trecerii din pronaos în naos. Pictura interioară a fost realizată în jurul anului 1780, când erau pictate toate bisericile din zonă. În pronaos e prezentată Judecata de apoi iar în navă sunt scenele biblice.

Inceput pagina

 

 

Necropola tumulara "Toagu Nemtilor" - epoca bronzului

       

Pe cursul superior al unei văi din preajma comunei Bicaz in vecinatatea satului maramureşean Oarţa de Sus, pe o culme prelungită care astăzi este în mare parte împădurită sunt amplasaţi, în forma unui arc solar, 31 de tumuli, unii de dimensiuni impresionante, ce depăşesc în înălţime 8 m şi cu diametrul de peste 40 m , care adăpostesc mormintele regilor daci de aici. De altfel, Oarţa de Sus, este situată în perimetrul în care au trăit dacii liberi, la 30 de km de Porolissum. Tumulul este o movilă de pământ sau de piatră, de formă conică sau piramidala, ridicată deasupra unui mormânt, în scop de protecţie. Vestigiile datează din epoca bronzului (anii1500-2000 î.e.n.), fapt confirmat de fragmentele ceramice şi oasele de cerb ornamentate, descoperite aici. 

 

Inceput pagina